Επικοινωνία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διεύθυνση:
Π.Ε.Ο.Α.Κ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
20003

Τηλέφωνο: 2741067377
Fax: 274106227

Πληροφορίες: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ