Τι σημαίνει ΦΜΑ?
Ειναι ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
Ο φόρος υπολογίζεται στην αξία του συμβολαίου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον συμβολαιογράφο του αγοραστή.
Στην αγορά κατοικίας, για τα πρώτα 15.000 € το ποσοστό του φόρου είναι 9%, ενώ για το υπόλοιπο ποσό είναι 11%.
Από τον φόρο αυτό απαλλάσσεται η πρώτη κατοικία, έως ποσού 65.000 € για τον άγαμο, 100.000 € για τον έγγαμο, 20.000 € για κάθε ένα από τα 2 πρώτα παιδιά και 30.000 € για το τρίτο παιδί.
Στο ποσό του φόρου που προκύπτει επιβάλλεται δημοτικός φόρος 3%. Τα αντίστοιχα ποσά για αγορά οικοπέδου, διαφοροποιούνται προς τα κάτω. Ο ΦΜΑ καταβάλλεται στη ΔΟΥ πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, ώστε κατά την υπογραφή του να υπάρχει το αποδεικτικό πληρωμής του φόρου.