Πως υπολογίζουμε το ΤΑΠ

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας οφείλεται από τον πωλητή. Ο συντελεστής καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής, από 0,25 ‰ έως 0,35 ‰ περίπου.